Ֆինանսական ղեկավար

Accept LLC Accept LLC
Խորհրդատվություն/աուդիտ
Հայաստան
http://www.accept.am/
Տեսակը
Ֆինանսների կառավարում
Քաղաքը
ք. Երևան
Ժամկետը
Մշտական
Հաստիքը
Լրիվ
Բացման ամսաթիվը
21-Մայիս
Վերջնաժամկետ