Մարքեթինգի բաժնի ղեկավար

Bacon Product LLC Bacon Product LLC
Սննդի արտադրություն
Հայաստան
http://www.bacon.am/
Տեսակը
Մարքեթիինգ / գովազդ /վաճառքներ
Քաղաքը
Երևան
Ժամկետը
Մշտական
Հաստիքը
Լրիվ
Բացման ամսաթիվը
21-Մայիս
Վերջնաժամկետ