Նախագծող-նախագծերի ղեկավար

Solar Group Solar Group
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և մշակումներ
Հայաստան
http://solargroup.am/
Տեսակը
Արտադրանքի / նախագծերի կառավարում
Քաղաքը
Երևան
Ժամկետը
Մշտական
Հաստիքը
Լրիվ
Բացման ամսաթիվը
22-Մայիս
Վերջնաժամկետ