«Ընտրական համակարգեր» կենտրոն

Վերջին նորություններ

  "Ընտրական համակարգեր կենտրոն" ՀԿ-ն Սահմանադրության հանրաքվեին ընդառաջ սկսում է դիտորդների հավաքագրման և վերապատրաստման գործընթացը: Մեր դիտորդները պետք է լինեն 16-28 տարեկան, ճպետք է ունենան քաղաքական կողմնապահություն: ... շարունակությունը

այլ նորություններ
Online հարցում
Այլ քվեարկություններ

 


www.caa.amExclusive NEWS


Գրադարան


Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն
Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք
Հանրաքվեի մասին'Հայաստանի Հանրապետության օրենքը
Ուղեցույց ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացների
Ուղեցույց էլեկտրոնային քվեարկության իրականացման կարգի եվ ժամկետների վերաբերյալ
ՈՒսումնական ձեռնարկ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների համար<
Ուղեցույց ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների անդամների համար
Ուսումնական ձեռնարկ վստահված անձանց համար
Դիտորդի ձեռնարկ
Ուղեցույց` նախընտրական քարոզչության ֆինանսավորման թափանցիկությունը, հրապարակայնությունը և վերահսկողությունը
Վարչական վարույթը ընտրական հանձնաժողովներում
Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրական հանձնաժողովների մասնագիտակ գիտելիքների եվ աշխատանքային ունակությունների կատարելագործման ռազմավարություն
Փոխըմբռնման համաձայնագիր
Հռչակագիր ընտրությունների միջազգային դիտարկման սկզբունքների


(c) 2006 «Ընտրական համակարգեր» կենտրոն. Հաճախումների թիվը՝ 865019