Մարքեթինգի ռազմավարություն

Image Name Expertise
Աիդա Բաղդասարյան Աիդա Բաղդասարյան

Մարքեթինգի մասնագետ

Սոցիալական մեդիայի ռազմավարություն, Մարքեթինգի ռազմավարություն, Սոցիալական մեդիայի մարքեթինգ

Կօգնեմ կազմակերպություններին բարելավել գործունեության ցուցանիշները՝ կիրառելով արդյուվետ վաճառքներ և համակարգված մարքեթինգ՝ միաժամանակ բարձրացնելով հաճախորդների սպասարկման որակը:

Subscribe to Մարքեթինգի ռազմավարություն