Պայմանագրերի տիպային օրինակներ

Պայմանագրերի տիպային օրինակներ

Կից ներկայացնում ենք քաղ-իրավական պայմանագրերի տիպային օրինակներ, ինչպիսիք են ծառայությունների մատուցման, երաշխավորության, մատակարարման, առ ու վաճառքի, վարձակալության, գործակալության և այլն, տարբեր տիպի լիազորագրեր և երաշխավորություններ:

Կազմակերպեք ձեր գործը քաղաքակիրթ ձևով, պաշտպանեք Ձեզ և Ձեր գործընկերներին ճիշտ ձևակերպված պայմանագրերով: