Skillrocks

Skillrocks
Կրթություն
Yerevan
Yerevan
Հայաստան
skillrocks@skill.am

Skillrocks-ն այլընտրանքային կրթական հարթակ է, որի առաքելությունն է առաջնորդել և ոգեշնչել մարդկանց իրենց անձնական և մասնագիտական զարգացման գործում։

Մեր նպատակն է զարգացնել շարունակական կրթության մշակույթը Հայաստանում։


Skillrocks-ը հնարավորություն է տալիս մասնագիտական դասընթացների միջոցով ձեռք բերել և խորացնել հմտություններ հետևյալ`

  • Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
  • Թվային մարքեթինգ
  • Սոցիալական մեդիա մարքեթինգ
  • Միջոցառումների կազմակերպում

և այլ ոլորտներում։


Մենք բաց ենք բոլոր տեսակի առաջարկների և համագործակցությունների համար։