Աիդա Բաղդասարյան

Մարքեթինգի մասնագետ

Աիդա Բաղդասարյան
Մասնագիտացում
Սոցիալական մեդիայի ռազմավարություն Մարքեթինգի ռազմավարություն Սոցիալական մեդիայի մարքեթինգ
Ինդուստրիա
Բիզնես ծառայություններ Ֆինանսական ծառայություններ
Կրթություն
Հայաստանի ֆրանսիական համալսարան
Լեզուներ
Հայերեն Անգլերեն Ֆրանսերեն
Բջջային հեռախոս
+37477119800
aidabaghdasaryan1@gmail.com
Համառոտ բնութագիր

Կօգնեմ կազմակերպություններին բարելավել գործունեության ցուցանիշները՝ կիրառելով արդյուվետ վաճառքներ և համակարգված մարքեթինգ՝ միաժամանակ բարձրացնելով հաճախորդների սպասարկման որակը: