Tun Service

Tun Service
​​​Services
247, 2 Sasna Tsrer
Yerevan
Armenia
info@tun-service.am
  • Բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրների տեխնիկական սպասարկում, վերանորոգում և կատարելագործում 
  • Ընդհանուր օգտագործման տարածքների սանիտարական սպասարկում և հարակից տարածքների բարեկարգում 
  • Բնակիչների անվտանգության ապահովում և շուրջօրյա տարացքների հսկողություն 
  • Բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրների իրավաբանական, հաշվապահական և կազմակերպչական սպասարկում